Jednolity Plik Kontrolny

Kod szkolenia: POD001

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianamiJPK
w zakresie Ordynacji Podatkowej.

Czas szkolenia: 4 godziny

 

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.

Materiały szkoleniowe:

  • bieżąca wiedza z zakresu Ordynacji Podatkowej
  • notatnik wraz z długopisem

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– przedsiębiorców,
– doradców podatkowych,
– głównych i samodzielnych księgowych,
– osób prowadzących biura i ich pracowników,
– oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program zawiera następujące tematy:

1.       Podstawa prawna, cel i daty wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
a.       Przepisy regulujące wprowadzenie JPK
b.       Terminy związane z JPK
c.       Cel – skrócenie procesu weryfikacji poprawności naliczania podatków i zminimalizowanie fizycznej obecności kontrolujących
u podatnika

2.       Wątpliwości związane z obowiązywaniem JPK:
a.       Prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych?
b.      JPK miesięczny – jakie dane podatnik musi przekazać?
c.       Możliwość żądania przez organy podatkowe ksiąg i dowodów księgowych za okresy rozliczeniowe sprzed 1 lipca 2016 r.?
d.      Kontrola skarbowa, czynności sprawdzające, kontrole krzyżowe a możliwość żądania przez organ przedstawienia danych w formie JPK

3.       Praktyczne aspekty związane ze składaniem JPK:
a.       Okres rozliczeniowy, za który organ może zażądać JPK
b.       Długość terminu na przedstawienie JPK
c.       Dowody księgowe i księgi niezłożone w formie JPK a  możliwość ich kwestionowania przez organy
d.       Techniczne aspekty przekazywania JPK

4.       JPK format przekazywania danych i zakres systemu raportowania
a.       Plik w formacie XML zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0
b.       Przygotowanie systemu finansowo – księgowego pod raportowanie JPK w XML składającego się z:
•    ksiąg rachunkowych
•    wyciągów bankowych
•    magazynu
•    ewidencji zakupu i sprzedaży, rejestrów zakupu i sprzedaży koniecznych dla uzgodnienia deklaracji podatkowej VAT
•    faktur VAT
•    podatkowej księgi rozchodów i przychodów
•    ewidencji przychodów

5.       Wybrane praktyczne zagadnienia związane ze strukturami
a.       Zgodność JPK z deklaracją VAT
b.       Transakcje wyłączone z zakresu VAT a JPK
c.       Moment wykazania transakcji
d.       Korekty obrotu a JPK
e.       Brak możliwości odliczenia VAT a JPK
f.        Odliczanie VAT za pomocą proporcji a JPK
g.       „Faktura VAT” w rozumieniu JPK
h.       Faktury sprzedażowe a faktury zakupowe?
i.         Noty księgowe a JPK
j.         Faktury korygujące a JPK
k.       Dane z faktury, które należy uwzględnić w JPK

6.       Sankcje związane z wadliwością JPK lub brakiem JPK logo_200