Newsletter

Szukasz ciekawych informacji i szkoleń? Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do newslettera:)

kliknij tu:Sare

lub wpisz do przeglądarki adres: https://www.facebook.com/kskszkolenia/app/633250806692295/

logo_200

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu KSK Sp. z o.o z siedzibą
w Rybniku (KSK)w celu udzielenia przez KSK odpowiedzi na niniejsze pytanie. KSK jest administratorem danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo do ich poprawiania (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („KSK”) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. wskazanych w powyższym formularzu adresu e-mail, numeru telefonu), informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych powyżej danych w celach marketingowych i promocyjnych przez KSK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na użycie podanego numeru telefonu do celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).