Nowe regulacje prawne w zakresie Ochrony danych osobowych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Kod szkolenia: ADO03

Dla kogo:

Szkolenie jest przeznaczone Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz pracowników firm oraz instytucji budżetowych, które zajmują się problematyką ochrony danych osobowych.

Czas:

1 dzień – 4-6 godzin dydaktycznych (1h = 45 minut)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestników z nowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, dyskusji oraz warsztatów praktycznych

Materiały szkoleniowe:

•    wydruk prezentacji + notatnik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

•    prowadzą firmy,
•    kierują jednostkami administracji publicznej,
•    są odpowiedzialne na ochronę danych osobowych w swojej firmie,
•    Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Program szkolenia:

1.  Nowe definicje, takie jak „zgoda podmiotu danych”, „naruszenie ochrony danych osobowych”, „podmiot przetwarzający”.

2.  Jednolitość zapisów w zakresie Zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych dziecka.

4. Nowe regulacje prawnego przetwarzania danych jak i ich legalnego pozyskiwania.

5. Odmienne procedury i mechanizmy wykonywania praw przez podmiot danych.

6. Nowe regulacje „prawo do bycia zapomnianym i do usunięcia danych”.

7. Prawo przenoszenia danych.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu i profilowanie.

9. Uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrona danych jako opcja domyślna.

10. Przedstawiciele administratorów nie mających siedziby w Unii.

11. Dokumentacja i bezpieczeństwo przetwarzania.

12. Obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

13. Zawiadomienie podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych.

14. Ispektor Ochrony Danych, statut i zadania – ABI po nowemu.

15. Niezależne organy nadzorcze.

16. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność, sankcje (milionowe kary).