Ochrona danych osobowych w firmie/instytucji

Kod szkolenia: ADO01

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz pracowników firm oraz instytucji budżetowych, które zajmują się problematyką ochrony danych osobowych.

Czas

1 dzień – 4-6 godzin dydaktycznych (1h = 45 minut)

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestników z tematem ochrony danych osobowych, w szczególności z Obowiązkami Administratora Danych Osobowych.

Forma prowadzenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, dyskusji oraz warsztatów praktycznych.

Materiały szkoleniowe:

 • wydruk prezentacji + notatnik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

 • prowadzą firmy,
 • kierują jednostkami administracji publicznej,
 • są odpowiedzialne na ochronę danych osobowych w swojej firmie,
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 • Rodzaje danych osobowych
 • Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
 • Podmioty, których dane są chronione
 1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu danych osobowych
 • Dane osobowe
 • Zbiór danych
 • Przetwarzanie danych
 • Odbiorcy danych
 • Administrator danych
 • System informatyczny
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Organy ochrony danych osobowych
 1. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe
 2. Prawa osób, których dane dotyczą
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Kiedy można przetwarzać dane osobowe
 • Jakich danych dane osobowych nie wolno przetwarzać
 • Udostępnienie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
 • Przekazywanie danych osobowych za granicę
 • Szczególne kategorie danych osobowych
 1. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych
 • gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe
 • jak poprawnie zgłosić zbiór danych
 • dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych
 • warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
 1. Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Prawo czy obowiązek?
 • Kto może być ABI
 • Jak powołać ABI
 • Obowiązki ABI
 • Czy ABI może wykonywać inne zadania
 1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna