Microsoft Access – poziom podstawowy – 30h

Kod szkolenia: Ac2013B1

Czas szkolenia:
 3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma dwa główne cele: przekazanie wiedzy na temat podstaw teorii, oraz metod tworzenia podstawowych obiektów bazodanowych. Uczestnik pozna strukturę bazy danych i jej genezę.
Adresatem szkolenia mogą być zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem czteroczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ac2013B:

  1. Ac2013B1 – Microsoft Access – poziom podstawowy.
  2. Ac2013B2– Microsoft Access – poziom średniozaawansowany.
  3. Ac2013B3 – Microsoft Access – poziom zaawansowany.
  4. Ac2013B4 – Microsoft Access – programowanie Visual Basic.

Wersja:

3-dniowa, 30-godzinna. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • chcą rozpocząć użytkowanie systemu MS Access i zrozumieć zasady tworzenia w nim obiektów i ich struktur,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu usprawnienia pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Teoria baz danych – podstawowe założenia

a.   Encja

b.   Identyfikacja rekordu

c.   Szczegółowość informacji

d.   Pierwsza, druga i trzecia postać normalna

2.   Budowa bazy danych MS Access

3.   Projektowanie bazy danych

4.   Tworzenie tabel

5.   Typy i właściwości pól

6.   Indeksy

7.   Tworzenie odnośników w tabelach

8.   Relacje

9.    Metody wprowadzania, sortowania i filtrowania danych w widoku arkusza danych

2

10.   Tworzenie relacyjnej bazy danych w oparciu o poznaną teorię

11.   Tworzenie kwerend wybierających

a.    Wybieranie pól

b.    Tworzenie nowych pól – wyrażenia

c.    Sortowanie

d.    Filtrowanie

e.    Funkcje agregujące

f.    Właściwości pól

g.   Sprzężenia w kwerendach wybierających

3

12.  Kwerendy w kwerendach

13.   Metody filtrowania:

a.    sztywne

b.    z parametrem

c.    sprzężeniami

d.    wartościami w formularzach

14.  Kwerendy krzyżowe

15.  Tworzenie formularza podstawowego

logo_200