Microsoft Access – poziom podstawowy

 

Kod szkolenia: Ac2013A1

Czas szkolenia:
 2 dni – 16 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma dwa główne cele: przekazanie wiedzy na temat podstaw teorii, oraz metod tworzenia podstawowych obiektów bazodanowych. Uczestnik pozna strukturę bazy danych i jej genezę.
Adresatem szkolenia mogą być zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na programie Ac2013A jest pierwszym krokiem w ścieżce szkolenia programu Microsoft Access.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 2-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka wydawnictwa Helion
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • chcą rozpocząć użytkowanie systemu MS Access i zrozumieć zasady tworzenia w nim obiektów i ich struktur,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu usprawnienia pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Teoria baz danych – podstawowe założenia

a.   Encja

b.   Identyfikacja rekordu

c.   Szczegółowość informacji

d.   Pierwsza, druga i trzecia postać normalna

2.   Budowa bazy danych MS Access

3.   Projektowanie bazy danych

4.   Tworzenie tabel

5.   Typy i właściwości pól

6.   Indeksy

7.   Tworzenie odnośników w tabelach

8.   Relacje

9.   Metody wprowadzania, sortowania i filtrowania danych w widoku arkusza danych

2 10.   Tworzenie kwerend wybierających

a.   Wybieranie pól

b.   Tworzenie nowych pól – wyrażenia

c.   Sortowanie

d.   Filtrowanie

e.   Funkcje agregujące

f.    Właściwości pól

g.   Sprzężenia w kwerendach wybierających

11.   Tworzenie formularza

logo_200