Microsoft Access – poziom średniozaawansowany – 20H

Kod szkolenia: Ac2013B2

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie bardziej zaawansowanej wiedzy na temat budowy baz danych, podstaw języka SQL, tworzenia kwerend, tworzenia raportów, itp. Szkolenie skierowane jest zarówno dla użytkowników posiadających podstawową wiedzę z zakresu MS Access, jak również do bardziej zaawansowanych użytkowników.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest drugim krokiem czteroczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ac2013B:

 1. Ac2013B1 – Microsoft Access – poziom podstawowy.
 2. Ac2013B2– Microsoft Access – poziom średniozaawansowany.
 3. Ac2013B3 – Microsoft Access – poziom zaawansowany.
 4. Ac2013B4 – Microsoft Access – programowanie Visual Basic.

Wersja:

2-dniowa, 20-godzinna. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

 • książka
 • notatnik wraz z długopisem
 • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

 • posiadają podstawową wiedzę za zakresu teorii baz danych oraz tworzenia tabel i kwerend wybierających,
 • przeszły szkolenie będące pierwszym krokiem w ścieżce szkoleń,
 • chcą rozpocząć użytkowanie systemu MS Access i zrozumieć zasady tworzenia w nim obiektów i ich struktur,
 • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

1.   Tworzenie i wykorzystanie kwerend funkcjonalnych

a.   tworzących tabele

b.   modyfikujących

c.   dołączających

d.   usuwających

2.   Podstawy języka SQL

3.   Tworzenie kwerend:

a.   składających

b.   przekazujących

4.   Tworzenie formularzy:

a.   typy formularzy

b.   obiektowość w formularzach

c.   właściwości obiektów

5.   Tworzenie formularzy z podformularzami

6.   Łączenie formularzy z obiektami źródłowymi

7.   Zastosowania formularzy

8.   Raporty:

a.   obiektowość w raportach

b.   właściwości obiektów

c.   grupowanie i sumowanie w raportach

logo_200