Microsoft Access – poziom średniozaawansowany

Kod szkolenia: Ac2013A2

Czas szkolenia:
2 dni – 16 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstaw budowy baz danych. Kursant zapozna się min. z pracą na formularzach, tworzeniem raportów, oraz pracą z kwerendami funkcjonalnymi. Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu baz danych i chcieli by ją uzupełnić.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej systemu Microsoft Access.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 2-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora. Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę za zakresu teorii baz danych oraz tworzenia tabel lub przeszły szkolenie z zakresu podstawowego,
  • pragną rozpocząć użytkowanie systemu MS Access i zrozumieć zasady tworzenia w nim obiektów i ich struktur,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu lepszej organizacji pracy.

 

Program zawiera następujące tematy:

Temat
 1.   Przypomnienie podstawowych praw teorii baz danych

a.   pierwsza, druga i trzecia postać normalna

b.   indeks

c.   klucz podstawowy

d.   relacje

2.   Tworzenie i wykorzystanie kwerend wybierających

3.   Tworzenie i wykorzystanie kwerend funkcjonalnych

a.   tworzących tabele

b.   modyfikujących

c.   dołączających

d.   usuwających

4.   Podstawy języka SQL

5.   Tworzenie kwerend:

a.   składających

b.   przekazujących

6.   Tworzenie formularzy:

a.   typy formularzy

b.   obiektowość w formularzach

c.   właściwości obiektów

7.   Tworzenie formularzy z podformularzami

8.   Łączenie formularzy z obiektami źródłowymi

9.   Zastosowania formularzy

10.   Raporty:

a.   obiektowość w raportach

b.   właściwości obiektów

c.   grupowanie i sumowanie w raportach

logo_200