Microsoft Access – poziom zaawansowany – 20h

Kod szkolenia: Ac2013B3

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie kursanta z bardziej zaawansowanym zastosowaniem obiektów, tj. min. makra, Visual Basic, itp. Uczestnik szkolenia pozna również podstawy programowania za pomocą Visual Basic for Applications. Szkolenie skierowane jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zautomatyzować pewne procesy.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest trzecim krokiem czteroczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ac2013B:

  1. Ac2013B1 – Microsoft Access – poziom podstawowy.
  2. Ac2013B2– Microsoft Access – poziom średniozaawansowany.
  3. Ac2013B3 – Microsoft Access – poziom zaawansowany.
  4. Ac2013B4 – Microsoft Access – programowanie Visual Basic.

Wersja:

2-dniowa, 20-godzinna. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają wiedzę za zakresu teorii baz danych oraz tworzenia tabel i kwerend wybierających, kwerend funkcjonalnych, formularzy i makr, lub zrealizowały dwa pierwsze kroki ścieżki szkoleniowej,
  • chcą tworzyć zautomatyzowane narzędzia w MS Access,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Makra

a.   widoki

b.   polecenia

c.   uruchamianie

2.   Makro AutoExec

3.   Przykłady zastosowań makr

4.   Podstawy obsługi edytora Visual Basic

5.   Wybrane podstawy elementów programowania Visual Basic for Application

a.   moduły

b.   procedury

c.   funkcje

2

6.   Podstawowe obiekty MS Access w programowaniu Visual Basic

7.   Korzystanie z kreatorów tworzących makra i procedury

8.   Zastosowania wszystkich obiektów systemu MS Access i Visual Basic w tworzeniu aplikacji i narzędzi

logo_200