Microsoft Access – tworzenie hermetycznych aplikacji

Kod szkolenia:  Ac2013A3

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości tworzenia aplikacji o różny stopniu hermetyczności. Kursanci zapoznają się
z narzędziami, funkcjami, oraz mechanizmami programu MS Access. Zostaną przedstawione min. możliwości programowania w języku Visual Basic for Application. Szkolenie skierowane jest do zaawansowanych użytkowników MS Access, którzy posiadają podstawową wiedzę
z zakresu programowania i chcą usprawnić pracę na bazach danych.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej systemu Microsoft Access.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 2-dniową, 20-godzinną wersją . Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowana wiedzę za zakresu wykorzystywania programu MS Access,
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania Visual Basic for Application in Access,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Omówienie pojęć:

a.   aplikacja

b.   hermetyzacja

2.   Projektowanie aplikacji

a.   analiza potrzeb

b.   projekt

c.   realizacja

d.   testy

3.   Typy formularzy ze względu na dostęp do danych:

a.   sterujące

b.   danych

4.   Typy formularzy ze względu na ich zachowanie:

a.   modalne/niemodalne

b.   podręczne/zwykłe

5.   Automatyczne uruchamianie formularza wraz z otwarciem bazy danych

6.   Automatyczne uruchamianie procedur Visual Basic wraz z otwarciem bazy danych

7.   Metody ukrywania standardowych elementów okna MS Access

8.   Pobieranie informacji systemowych:

a.   nazwa użytkownika

b.   nazwa komputera

c.   zmienne środowiskowe

2

9.   Programowanie w oparciu o założone cele

10.   Dynamiczne tworzenie formantów na formularzach

11.   Zasady tworzenia aplikacji z możliwością dalszego rozwoju

12.   Przykłady i ćwiczenia w tworzeniu aplikacj

logo_200