Excel 2007/2010/2013 w Dziale zakupów

Excel

excel

Kod szkolenia:  Ex2013DZ

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny edukacyjne
(1h = 45 minut)

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie narzędzi MS Excel używanych w dziale zakupów.
Szkolenie kładzie nacisk na dostosowanie arkusza kalkulacyjnego w jak najbardziej optymalny sposób dla użytkownika.
Obejmuje min. zagadnienia związane z adresowaniem bezwzględnym i względnym, adresowaniem do innego arkusza, tabelami przestawnymi, autofiltrem. itp. Kurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu arkusza kalkulacyjnego.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka wydawnictwa Helion
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • ukończyły szkolenie w zakresu podstawowego,
  • posiadają wiedzę z zakresu podstawowej obsługi programu MS Excel,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.  Typy plików MS Excel

2. Dostosowanie interface’u

3. Metody klawiaturowe podnoszące efektywność pracy

4. Formuły jako narzędzie modelowania i konsolidacji danych:

a. adresowanie: do innego arkusza;

b. adresowanie trójwymiarowe jako narzędzie konsolidacji wielu tabel

c. adresowanie względne i bezwzględne

d. formuły: zasady tworzenia poprawnych formuł,

e. funkcje zagnieżdżone

f.  funkcje:

i.    SUMA.WARUNKÓW

ii.    WYSZUKAJ.PIONOWO

iii.    INDEKS

iv.    PODAJ.POZYCJĘ

v.     tekstowe

vi.     daty

2

5. Narzędzie Tabela

6. Bazy danych: budowa, warunki, umiejętności wykorzystania, operacje

7. Autofiltr jako podstawowe narzędzie wyszukiwania danych

8. Sortowanie

9. Listy niestandardowe

3

10. Formatowanie warunkowe

11. Poprawność danych

12. Tabele przestawne jako podstawowe narzędzie analiz

13. Wykresy podstawowe

logo_200