Analiza i modelowanie danych w Excel 2007/2010

Excel

excel

Kod szkolenia: Ex2010AMD

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny edukacyjne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Omówienie narzędzi arkusza kalkulacyjnego wykorzystywanych do przygotowania i dalszego przetwarzania danych.
Uczestnik zapozna się min. z narzędziami: Solver, Analysis ToolPak, rejestr makr, tabele przestawne, itp.
Szkolenie skierowane jest dla zaawansowanych użytkowników MS Excel.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka wydawnictwa Helion
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania Visual Basic for Application,
  • mają potrzebę częstej analizy danych oraz przygotowania danych do analizy,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Modelowanie danych

a.   importowanie danych

b.   łącza do danych

c.   porządkowanie danych

d.   szczegółowość danych

e.   czyszczenie danych

f.    uzyskiwanie nowych danych na podstawie istniejących

g.   automatyka przetwarzania danych

2

2.   Analiza danych

a.   narzędzie Szukaj wyniku

b.   narzędzie Solver

c.   narzędzie Tabela danych

d.   dodatek Analysis ToolPak

e.   tabele przestawne

3

3.   Wykresy

4.   Automatyka przy analizie danych – rejestrowanie makr

logo_200