Excel 2007/2010/2013 w dziale HR

Excel

excel

Kod szkolenia: Ex2010HR

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny dydaktyczne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności pracy osób zajmujących się zasobami ludzkimi.
Kurs zostanie przeprowadzony w taki sposób, aby każdy jego uczestnik potrafił skonfigurować najbardziej przydatne dla siebie narzędzia.
Kursanci zostaną zapoznani min. z zasadami tworzenia poprawnych formuł, adresowaniem do innego arkusza, niestandardowymi formatami liczb, itp. Szkolenie w szczególności polecane jest osobom, których praca polega na analizowaniu danych, jak również wszystkim tym, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka wydawnictwa Helion
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego,
  • mają potrzebę częstej analizy danych oraz przygotowania danych do analizy,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Typy plików MS Excel

2.   Dostosowanie interface’u

3.   Metody klawiaturowe podnoszące efektywność pracy

4.   Formuły jako narzędzie modelowania i konsolidacji danych:

a.   adresowanie: do innego arkusza;

b.   formuły: zasady tworzenia poprawnych formuł,

c.   adresowanie względne i bezwzględne

d.   funkcje zagnieżdżone

e.   funkcje:

i.       SUMA.WARUNKÓW

ii.      WYSZUKAJ.PIONOWO

iii.     INDEKS

iv.     PODAJ.POZYCJĘ

v.      tekstowe

vi.     daty

2

5.   Nazewnictwo zakresów komórek

6.   Niestandardowe formaty liczb

7.   Narzędzie Tabela

8.   Bazy danych: budowa, warunki, umiejętności wykorzystania, operacje

9.   Autofiltr jako podstawowe narzędzie wyszukiwania danych

10.   Sortowanie

11.   Listy niestandardowe

3

12.   Narzędzie Tekst na kolumny

13.   Formatowanie warunkowe

14.   Poprawność danych

15.   Tabele przestawne jako podstawowe narzędzie analiz

16.   Dane zewnętrzne

logo_200