Excel 2013 – podstawowy

Excel

excel

Kod szkolenia: Ex2013A1

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny edukacyjne
(1h = 45 minut)

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie kursanta z budową arkusza kalkulacyjnego.
Kładzie nacisk na przedstawienie uczestnikowi podstawowych komend, oraz zasad tworzenia prostych formuł.
Skierowane jest zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników Ms Excel.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem z trzyczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ex2013A:

  1. Microsoft Excel – poziom podstawowy.
  2. Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany.
  3. Microsoft Excel – poziom zaawansowany.

Wersja

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka wydawnictwa Helion
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • nie miały styczności, bądź używają sporadycznie MS Excel,
  • chcą usystematyzować swoją wiedzę z zakresu arkuszy kalkulacyjnych.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

 1.   Uruchamianie programu

2.   Opis programu: do czego służy?

3.   Budowa okna:

a.   menu lub wstążka

b.   paski narzędzi lub pasek szybkiego dostępu

c.   okno robocze

d.   okna dialogowe

e.   okna zakotwiczone

f.    pasek stanu

4.   Obsługa programu:

a.   podstawowe operacje na pliku: otwórz, zapisz, zapisz jako

b.   otwieranie kilku plików w jednym obszarze roboczym aplikacji i poruszanie się pomiędzy nimi

c.   zamykanie pliku

d.   zamykanie programu

5.   Budowa programu, tworzenie i usuwanie poszczególnych obiektów

a.   plik

b.   arkusz

c.   kolumny, wiersze

d.   komórki

6.   Struktura komórki:

a.   zawartość

b.   wartość

2

7.   Wprowadzanie danych

8.   Format liczbowy komórki

9.   Formatowanie wizualne komórek

10.   Kopiowanie, wycinanie, wklejanie

3

11.   Adresowanie komórek

a.   względne

b.   bezwzględne

c.   mieszane

12.   Podstawy pracy z formułą

a.   wprowadzanie

b.   modyfikowanie

13.   Podstawowe funkcje:

a.   SUMA

b.   JEŻELI

c.   MAX, MIN

d.   ZAOKR

14.   Układ i ustawienia strony

15.   Drukowanie

logo_200