Excel 2013 – średniozaawansowany

Excel

               Kod szkolenia: Ex2013A2

excel

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny edukacyjne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikowi kursu bardziej zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego.
W czasie szkolenia kursant zapozna się min. z pojęciami: tabela przestawna, autofiltr, adresowanie do innego arkusza, itp.
Szkolenie skierowane jest dla wszystkich. Zarówno dla początkujących użytkowników, jak i bardziej zaawansowanych.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest drugim krokiem z trzyczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ex2013A:

  1. Microsoft Excel – poziom podstawowy.
  2. Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany.
  3. Microsoft Excel – poziom zaawansowany.

Wersja

Wersja 3-dniowa, 24-godzinna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • ukończyły kurs MS Excel na poziomie podstawowym i chcą kontynuować ścieżkę szkoleniową,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

 1.   Obliczenia:

a.   adresowanie: do innego arkusza;

b.   formuły: zasady tworzenia poprawnych formuł,

c.   funkcje zagnieżdżone

d.   funkcje:

i.       SUMA.WARUNKÓW

ii.      WYSZUKAJ.PIONOWO

iii.     PODAJ.POZYCJĘ

iv.      tekstowe

v.       daty

2

2.   Nazewnictwo zakresów komórek

3.   Niestandardowe formaty liczb

4.   Formatowanie warunkowe

5.   Narzędzie Tabela

6.   Bazy danych: budowa, warunki, umiejętności wykorzystania, operacje

7.   Autofiltr

8.   Sortowanie

9.   Listy niestandardowe

3

10.   Poprawność danych

11.   Tabele przestawne

12.   Wykresy przestawne

13.   Wykresy standardowe

logo_200