Excel 2013 – zaawansowany

Excel

                  Kod szkolenia: Ex2013A3

excel

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny edukacyjne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, tj. Solver, wymiana informacji z innymi plikami, scenariusze, itp. Szkolenie skierowane jest dla wszystkich tych, którzy posiadają wiedzę z zakresu poziomu średniozaawansowanego i chcieliby ją uzupełnić.

 Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest trzecim krokiem trzyczęściowej ścieżki szkoleniowej programu Ex2013A:

  1. Microsoft Excel – poziom podstawowa.
  2. Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany.
  3. Microsoft Excel – poziom zaawansowany.

Wersja:

Wersja 3-dniowa, 24-godzinna

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • ukończyły szkolenia będące pierwszym i drugim krokiem ścieżki szkoleniowej,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Wykorzystanie metod klawiaturowych w pracy z MS Excel

2.   Tworzenie niestandardowych formatów liczb

3.   Obliczenia:

a.   adresowanie: do innego pliku, trójwymiarowe;

b.   funkcje: zaawansowane zastosowanie:

i.       czasu

ii.      tekstowe

iii.     wyszukiwania i adresu

iv.      informacyjne

c.   formuły macierzowe

2

4.   Scenariusze

5.   Narzędzie Solver i Szukaj wyniku

6.   Narzędzie Tabela danych

7.   Filtrowanie zaawansowane

8.   Sortowanie niestandardowe

3

9.   Automatyzacja za pomocą rejestrowania makr

10.   Wymiana informacji z innymi aplikacjami

a.   importowanie danych

b.   połączenia danych

11.   Ochrona

a.   pliku (dokumentu)

b.   arkusza

c.   komórek

12.   Poprawność danych

logo_200