Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic – 30h

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBAC1

Czas szkolenia:
3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania makr do automatyzacji działań arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik pozna min. zagadnienia z wiązane z rejestratorem makr, sposobem ich uruchamiania, podstawy języka programowania Visual Basic, itp.
Kurs przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników MS Excel, których celem jest automatyzacja niektórych zadań.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem z dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu ExVBAC,

  1. Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic.
  2. Microsoft Excel – programowanie Visual Basic poziom średniozaawansowany.

Wersja:

Program jest wersją 3-dniową programu szkoleniowego.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • ukończyły kurs zaawansowany MS Excel,
  • pragną zautomatyzować zadania wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Podstawy programowania

a.   schemat aplikacji

b.   kroki tworzenia aplikacji

c.   algorytmy

2.   Rejestrator makr

a.   wykorzystanie odpowiednich metod w czasie rejestracji

b.   rejestrowane czynności

c.   tryby poruszania się po komórkach

3.   Ustawienia zabezpieczeń

4.   Obiekty MS Excel

5.   Elementy okna Visual Basic Editor

6.   Elementy VBA

a.   moduły

b.   procedury

7.   Podstawowe obiekty języka

2

8.   Metody i właściwości obiektów

9.   Elementy języka

a.   zmienne

b.   stałe

c.   konstrukcja IF

d.   pętle

10.   Metody uruchamiania procedur i funkcji

11.   Przerywanie działania makr

12.   Przykłady wykorzystania elementów języka

3

13.   Obsługa błędów

a.   ignorowanie błędów

b.   odczytywanie błędu

c.   oprogramowanie błędu

14.   Obiekty UserForm i formanty

15.   Przykłady zastosowań obiektów UserForm

logo_200