Microsoft Excel dane zewnętrzne w Visual Basic for Application

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBADZ

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami programowania w MS Visual Basic for Applications.  Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane min. z metodą ADO, formantami ActiveX, przetwarzaniem danych w Visual Basic, itp.
Kurs przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych uczestników, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

2 dni – 20 godzin.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu podstaw programowania MS Visual Basic,
  • pragną zautomatyzować pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Obiekty UserForm

2.   Formanty ActiveX

3.   Procedury zdarzeń

4.   Formularze w arkuszach

2

5.   Łączenie się z danymi zewnętrznymi za pomocą MS Excel

a.   właściwości połączenia

b.   przetwarzanie danych za pomocą Visual Basic

6.   Łączenie się z danymi zewnętrznymi za pomocą Visual Basic

a.   metoda ADO

b.   właściwości metody ADO

c.   przetwarzani danych za pomocą metody ADO

logo_200