Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic – wersja 2 dniowa

 

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBAB1

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zautomatyzowanie procesów przy wykorzystaniu funkcji makr. Kursant zapozna się z zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego, tj. min. metody tworzenia makr za pomocą rejestratora makr, podstawy języka Visual Basic, procedury, itp.
Szkolenie dedykowane jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników MS Excel.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu ExVBAB:

  1. Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic.
  2. Microsoft Excel – programowanie Visual Basic poziom średniozaawansowany.

Wersja:

Program jest skróconą wersją 2-dniowego programu szkolenia.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • ukończyły kurs zaawansowany MS Excel,
  • pragną zautomatyzować pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Podstawy programowania

a.   schemat aplikacji

b.   kroki tworzenia aplikacji

c.   algorytmy

2.   Rejestrator makr

a.   wykorzystanie odpowiednich metod w czasie rejestracji

b.   rejestrowane czynności

c.   tryby poruszania się po komórkach

3.   Metody uruchamiania makr

4.   Przerywanie działania makr

5.   Ustawienia zabezpieczeń

6.   Elementy okna Visual Basic Editor

a.   Properties Window

b.   Project Explorer

c.   Immediate Window

2

7.   Elementy VBA

a.   moduły

b.   procedury

8.   Podstawowe obiekty języka Obiekty środowiska MS Excel

9.   Metody i właściwości obiektów

10.   Elementy języka

a.   zmienne

b.   stałe

c.   konstrukcja IF

d.    pętle

11.   Obsługa błędów

12.   Procedury zdarzeń

13.   Przykłady wykorzystania elementów języka

logo_200