Microsoft Excel programowanie aplikacji za pomocą Visual Basic

 

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBAC2

Czas szkolenia:
3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja narzędzi, funkcji, oraz mechanizmów arkusza kalkulacyjnego, oraz programowania w języku MS Visual Basic for Application. Na szkoleniu zostaną omówione min. zagadnienia: ActiveX, procedury zdarzeń, dynamiczne tworzenie i usuwanie formantów, itp. Kurs przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników arkusza kalkulacyjnego.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest drugim krokiem dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu ExVBAC:

  1. Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic.
  2. Microsoft Excel – programowanie aplikacji za pomocą Visual Basic.

Wersja:

Program jest wersją 30-godzinnego programu szkolenia.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • ukończyły kurs zaawansowany MS Excel,
  • pragną zautomatyzować pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania Visual Basic for Application, określoną programem szkolenia pierwszego kroku bieżącej ścieżki szkoleniowej,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Omówienie pojęć:

a.   aplikacja

b.   hermetyzacja

2.   Obiekty UserForm

3.   Formanty ActiveX

4.   Procedury zdarzeń

5.   Formularze w arkuszach

2

6.   Zarządzanie dostępem do obiektów MS Excel

a.   stała konfiguracja

b.   programowa konfiguracja

7.   Projektowanie aplikacji

a.   analiza potrzeb

b.   projekt

c.   realizacja

d.   testy

3

8.   Programowa obsługa plików

9.   Dynamiczne tworzenie i usuwanie formantów

10. Tworzenie dodatków do  MS Excel

11.  Ćwiczenia z tworzenia aplikacji i narzędzi

logo_200