Microsoft Excel – programowanie Visual Basic poziom średniozaawansowany

 

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBAA2

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny dydaktyczne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z  poziomu podstawowego w zakresie programowania w Visual Basic. Szkolenie obejmuje min. tworzenie własnych okien dialogowych, obsługę błędów, operacje na plikach i folderach na dysku, itp.
Kurs przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników arkusza kalkulacyjnego, oraz dla tych, którzy chcą zautomatyzować pewne działania w MS Excel.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest drugim krokiem dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu ExVBAA:

  1. Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic.
  2. Microsoft Excel – programowanie Visual Basic poziom średniozaawansowany.

Wersja:

Program jest wersją 24-godzinnego programu szkolenia.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel, lub ukończyły ukończyły kurs zaawansowany MS Excel,
  • chcą zautomatyzować pracę w arkuszu kalkulacyjnym,
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania Visual Basic for Application, określoną programem szkolenia pierwszego kroku bieżącej ścieżki szkoleniowej,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Wymiana informacji pomiędzy procedurami:

a.   stałe

b.   zmienne

c.   argumenty

2.   Programowanie strukturalne

3.   Visual Basic Editor:

a.   okno Immediate

b.   okno Object Browser

c.   krokowe wykonywanie procedur

4.   Obsługa błędów

a.   ignorowanie błędów

b.   odczytywanie błędu

c.   oprogramowanie błędu

5.   Przykłady zastosowań

2

6.   Procedury zdarzeń

7.   Obiekty UserForm i formanty

a.   tworzenie

b.   właściwości

c.    sterowanie

8.   Przykłady zastosowań obiektów UserForm

3

9.    Obsługa istniejących plików i folderów na dysku

10.  Przykłady zastosowań

logo_200