Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic

 

Excel

excel

Kod szkolenia: ExVBAA1

Czas szkolenia:
3 dni – 24 godziny dydaktyczne
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z automatyzacją działań arkusza kalkulacyjnego.
Kursanci zostaną zapoznani z makrami, podstawami programowania, algorytmami, modułami, obiektami UserForm, itp.
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla zaawansowanych użytkowników MS Excel, jak również dla osób, które chcą usprawnić swoją pracę.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu ExVBAA:

  1. Microsoft Excel – podstawy programowania Visual Basic.
  2. Microsoft Excel – programowanie Visual Basic poziom średniozaawansowany.

Wersja:

Program jest wersją 24-godzinnego programu szkolenia.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu arkusza kalkulacyjnego,
  • ukończyły kurs zaawansowany MS Excel,
  • pragną zautomatyzować zadania w programie MS Excel,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Podstawy programowania

a.   schemat aplikacji

b.   kroki tworzenia aplikacji

c.   algorytmy

2.   Rejestrator makr

a.   wykorzystanie odpowiednich metod w czasie rejestracji

b.   rejestrowane czynności

c.   tryby poruszania się po komórkach

3.   Ustawienia zabezpieczeń

4.   Obiekty MS Excel

5.   Elementy okna Visual Basic Editor

6.   Elementy VBA

a.   moduły

b.   procedury

7.   Podstawowe obiekty języka

2

8.   Metody i właściwości obiektów

9.   Elementy języka

a.   zmienne

b.   stałe

c.   konstrukcja IF

d.   pętle

10.   Metody uruchamiania procedur i funkcji

11.   Przerywanie działania makr

12.   Przykłady wykorzystania elementów języka

3

13.   Obsługa błędów

a.   ignorowanie błędów

b.   odczytywanie błędu

c.   oprogramowanie błędu

14.   Obiekty UserForm i formanty

15.   Przykłady zastosowań obiektów UserForm

logo_200