Tabele przestawne w Excel 2010/2013/2016

Excel

excel

Kod szkolenia:  Ex2013TB

Czas szkolenia:
1 dzień – 8 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie narzędzia tabela przestawna. Uczestnik pozna możliwości jej wykorzystania, sposób jej adresowania,
jej obszary, funkcje, itp. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na stopień zaawansowania.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną jednodniową wersją.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową lub średniozaawansowaną wiedzę z zakresu MS Excel,
  • przeszły kurs podstawowy z zakresu MS Excel,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Narzędzie Tabela

a.   struktura baz danych

b.   zadania narzędzia

c.    adresowanie obiektu Tabela i jej części

d.   sposoby i metody wykorzystania

e.   zastosowanie w narzędziu Tabela przestawna

2.   Tworzenie Tabeli przestawnej

3.   Obszary Tabeli przestawnej

4.   Sposoby filtrowania

5.   Grupowanie

a.   ręczne

b.   automatyczne

6.   Sortowanie

7.   Opcje pól

8.   Obliczenia wewnątrz tabeli przestawnej

a.   funkcje obszaru wartości

b.   sposoby podsumowania i pokazywania wartości względne

c.    pola obliczeniowe

d.   elementy obliczeniowe

9.   Sumy częściowe

10.   Sumy końcowe

11.   Odświeżanie

12.   Układy tabeli przestawnej

13.   Używanie fragmentatorów

14.   Przenoszenie tabeli przestawnej

15.   Zagrożenia dla tabeli przestanej

16.   Ograniczenia tabel przestawnych

17.   Układ klasyczny tabeli przestawnej

a.   klasyczny kreator tworzenia tabeli przestawnej

b.   sposób przełączenia

c.    różnice

18.   Opcje tabeli przestawnej

19.   Odwoływanie się w formułach do danych w tabeli przestawnej

20.   Tworzenie kilku tabel przestawnych dla jednej bazy danych

21.   Wykresy przestawne

logo_200