Zastosowanie Excel 2007/2010 w finansach i controlingu

Excel

excel

Kod szkolenia:  Ex2010ZFC

Czas szkolenia:
3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie narzędzi związanych z funkcjami finansowymi,
oraz controllingowymi arkusza kalkulacyjnego. Na szkoleniu zostaną omówione narzędzia usprawniające analizę danych, min. zagadnienia dotyczące funkcji finansowych NPV, IRR, stopa zwrotu z inwestycji, itp. Szkolenie skierowane jest dla zaawansowanych użytkowników MS Excel.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu arkuszy kalkulacyjnych
  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu programowania Visual Basic for Application,
  • mają potrzebę częstej analizy danych oraz przygotowania danych do analizy,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Narzędzie Tabela

2.   Modelowanie danych

a.   importowanie danych

b.   łącza do danych

c.   porządkowanie danych

d.   szczegółowość danych

e.   filtrowanie

2

3.   Funkcje:

a.  finansowe: przepływy NPV, IRR, stopa zwrotu z inwestycji, obsługa skumulowanych przepływów pieniężnych, rentowności, płynności finansowej

b.  sumujące wg kryteriów

c. wyszukujące

d. czasu

3

4.  Analiza danych

a.  narzędzie Szukaj wyniku

b.  narzędzie Solver

5. Narzędzie Tabela danych

6. Tabele przestawne

7. Wykresy

logo_200