Microsoft Outlook – podstawy

Outlook

Kod szkolenia: MSOu2016A1

Czas szkolenia:
2 dni – 20 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie kursantowi podstawowych zasad działania, zarządzania, budowy oraz zarządzania pocztą elektroniczną. W kursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani niezależnie od poziomu zaawansowania.

Ścieżka szkoleniowa:

Kurs jest pierwszym krokiem dwuczęściowej ścieżki szkoleniowej programu MSOu2016A:

  1. MSOu2016A1 –  Microsoft Outlook – podstawy.
  2. MSOu2016A2–  Microsoft Outlook – zaawansowany.

Wersja:

2-dniowa, 20-godzinna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • nigdy nie używały programu MS Outlook lub używają go sporadycznie,
  • posiadają podstawową wiedzę z obsługi systemu operacyjnego MS Windows,
  • dla wszystkich tych, którzy chcą poznać więcej przydatnych opcji MS Outlook.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.  Zagadnienia ogólne funkcjonowania poczty elektronicznej

2.  Wprowadzenie do programu MS Outlook

3.  Interface programu:

a.   wstążka

b.   pasek szybkiego dostępu

4.  Struktura programu

5.  Poczta elektroniczna

a.   Konfigurowanie konta poczty elektronicznej

b.   Tworzenie nowej wiadomości

c.   Formatowanie wiadomości

d.   Wstawianie załączników

e.   Wstawianie obiektów graficznych

f.    Wysyłanie wiadomości (nowa, odpowiedz, prześlij dalej)

g.   Odbieranie wiadomości

h.   Obsługa załączników odebranej wiadomości

i.    Struktura folderów

j.    Opcje wysyłania, odbierania i formatowania wiadomości

k.    Ustawienia domyślne formatu

l.    Automatyka odbierania i wysyłania

ł.    Reguły

m.   Widoki

2

6.   Podpisy w poczcie

7.   Opcje programu dotyczące poczty elektronicznej

8.   Kontakty

a.   Tworzenie nowego kontaktu

b.   Wyszukiwanie kontaktu

c.   Widoki

d.   Wykorzystanie kontaktu w innych obiektach programu

e.    Książka adresowa

f.    Znalezienie wszystkich obiektów dla wybranego kontaktu

g.   Opcje ustawień kontaktów

logo_200