Microsoft PowerPoint – zaawansowany

Kod szkolenia:  MSPP2016A2

Czas szkolenia:
2 dni – 16 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie bardziej zaawansowanych narzędzi oraz funkcji MS PowerPoint. Kursant zapozna się min. z tworzeniem i  konfiguracją prezentacji, tworzeniem nawigacji, wstawianiem dźwięku, itp. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które posiadają wiedzę
z zakresu MS PowerPoint i chciałyby ja rozszerzyć.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie jest drugim krokiem ścieżki szkoleniowej MSPP2016A:

  1. MSPP2016A1– Microsoft PowerPoint – podstawowy.
  2. MSPP2016A2– Microsoft PowerPoint – zaawansowany.

Wersja:

2-dniowa, 16-godzinna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami na CD

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu MS PowerPoint,
  • odbyły kurs podstawowy MS PowerPoint,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Wzorce

a.   slajdów

b.   materiałów informacyjnych

c.   notatek

2.   Tworzenie animacji slajdu

3.   Tworzenie animacji niestandardowej obiektów na slajdzie

4.   Tworzenie nawigacji w prezentacji

5.   Wstawianie dźwięków

2

6.  Wstawianie tabel danych zewnętrznych automatycznie aktualizowanych

7. Tworzenie i wstawianie wykresów

8.  Tworzenie pokazu:

a.   przygotowanie tempa

b.   narracja

c.   zapisywanie pliku jako pokaz slajdów

d.   opcje pokazu i konfiguracja

9.  Ochrona prezentacji

10.  Drukowanie

logo_200