Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2014 – podstawowy

Kod szkolenia: MSWo2016P1

Czas szkolenia:
3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie budowy oraz podstawowych narzędzi MS Word.
Kursant zapozna się z zasadami poruszania się po arkuszu tekstowym, oraz jego podstawowe opcje. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, bez względu na stopień zaawansowania.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Program jest rekomendowaną optymalną 3-dniową wersją. Ilość godzin i dni jest najbardziej optymalna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają minimalną wiedzę z zakresu obsługi edytora tekstowego,
  • posiadają podstawową wiedzę z obsługi systemu operacyjnego MS Windows,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji edytora tekstowego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Formaty plików

2.   Budowa okna programu:

a.   menu lub wstążka

b.   paski narzędzi lub pasek szybkiego dostępu

c.    okno robocze

d.   okna dialogowe i zakotwiczone

e.   pasek stanu

3.   Okno Opcje programu MS Word

4.   Podstawowe pojęcia

a.   znak

b.   wyraz

c.    wiersz

d.   akapit

e.   strona ekranowa

f.    strona

5.   Poruszanie się po dokumencie

6.   Zaznaczanie elementów

7.   Podstawowe zasady pisowni w edytorze tekstów

2

8.   Formatowanie

a.    czcionki

b.    akapitu

c.    obramowanie i cieniowanie

9.    Numerowanie akapitów

10.   Tabele

3

11.   Ustawienia i układ strony

12.   Drukowanie

13.   Narzędzia Znajdź  i Zamień

14.   Kopiowanie, wycinanie, wklejanie

15.   Podstawowe informacje o obiektach graficznych

logo_200