Microsoft Word 2007/2010/2013/2016 – poziom zaawansowany D1

Kod szkolenia: MSWo2016P2D1

Czas szkolenia:
1 dzień – 8 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie kursanta z bardziej zaawansowanymi funkcjami MS Worda, min. pracą w tabelach,  formularzu, tworzenie spisu, łączy, odsyłaczy, łączenia danych z danymi zewnętrznymi, ochrona dokumentu, itp.
Szkolenie skierowane jest zarówno dla użytkowników posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, jak i do użytkowników bardziej zaawansowanych.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Wersja 1-dniowa, 8-godzinna.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi edytora tekstowego,
  • posiadają podstawową wiedzę z obsługi systemu operacyjnego MS Windows,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji edytora tekstowego, w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Tabulatory

2.   Numerowanie i punktowanie akapitów

3.   Style

4.   Tworzenie kopert, etykiet

5.   Korespondencja seryjna

6.   Wykorzystanie i praca z grafiką różnego typu

7.   Wstawianie pól informacyjnych

8.   Praca z tabelami

9.   Hiperłącza

10.  Zakładki

11.  Odsyłacze

12.  Spisy

13.  Nagłówek i stopka

14.  Podział dokumentu na strony i sekcje

15.  Łączenie się z danymi zewnętrznymi

16.  Formularze

17.  Ochrona dokumentu

logo_200