Microsoft Word 2007/2010/2013/2016 – poziom zaawansowany D2

Kod szkolenia: MSWo2016P2D2

Czas szkolenia:
2 dni– 16 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie kursanta z bardziej zaawansowanymi funkcjami MS Word, min.: tabulatory, style, korespondencja seryjna, ochrona dokumentu, praca z grafikami, itp.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać bardziej zaawansowane narzędzia edytora tekstowego.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Wersja 2-dniowa z 16-stoma godzinami dydaktycznymi.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu MS Word,
  • posiadają podstawową wiedzę z obsługi systemu operacyjnego MS Windows,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji edytora tekstowego,
    w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Tabulatory

2.   Numerowanie i punktowanie akapitów

3.   Style

4.   Praca z tabelami

5.   Tworzenie kopert, etykiet

6.   Korespondencja seryjna

2

7.   Odsyłacze

8.   Spisy

9.   Nagłówek i stopka

10.   Podział dokumentu na strony i sekcje

11.   Wykorzystanie i praca z grafiką różnego typu

12.   Ochrona dokumentu

logo_200