Microsoft Word 2007/2010/2013/2016 – poziom zaawansowany D3

Kod szkolenia: MSWo2016P2D3

Czas szkolenia:
3 dni – 30 godzin dydaktycznych
(1h = 45 minut)

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie kursantowi bardziej zaawansowanych funkcji MS Word, tj. min. hiperłącze, spisy, odsyłacze, wstawianie pól informacyjnych, ochrona dokumentu. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać bardziej zaawansowane narzędzia edytora tekstowego.

Ścieżka szkoleniowa:

Szkolenie oparte na tym programie nie jest częścią żadnej ścieżki szkoleniowej.

Wersja:

Wersja 3-dniowa z 30-stoma godzinami dydaktycznymi.

Forma prowadzenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu. Materiał szkoleniowy wyświetlany jest na ekranie projektora.
Uczestnicy równolegle z wykładowcą, lub we własnym zakresie wykonują zadania.

Materiały szkoleniowe:

  • książka
  • notatnik wraz z długopisem
  • pliki z przykładami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

  • posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu MS Word,
  • posiadają podstawową wiedzę z obsługi systemu operacyjnego MS Windows,
  • chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji edytora tekstowego,
    w celu lepszej organizacji pracy.

Program zawiera następujące tematy:

Dzień

Temat

1

1.   Tabulatory

2.   Numerowanie i punktowanie akapitów

3.   Style

4.   Tworzenie kopert, etykiet

5.   Korespondencja seryjna

2

6.   Praca z tabelami

7.   Hiperłącza

8.   Zakładki

9.   Odsyłacze

10.   Spisy

11.   Nagłówek i stopka

12.   Podział dokumentu na strony i sekcje

13.   Łączenie się z danymi zewnętrznymi

3

14.   Wykorzystanie i praca z grafiką różnego typu

15.   Wstawianie obiektów różnego typu

16.   Wstawianie pól informacyjnych

17.   Formularze

18.   Ochrona dokumentu

logo_200