Szkolenia dla Studentów

kursy, szkolenia

 Kursy tematyczne dla studentów.

  1. PROGRAM PŁATNIK ROZLICZENIA Z ZUS OD A DO Z – ukończone moduły I i II oraz egzamin końcowy
  2. KURS KSIĘGOWY – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU – ukończone moduły min.  I, III, V, VI oraz egzamin końcowy
  3. KURS KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – ukończone moduły min.  I, III, VII, VIII oraz egzamin końcowy
  4. ABC MAŁEGO BIZNESU ZAKŁADANIE, ORGANIZACJA I PROWADZENIE MAŁEJ FIRMYukończone moduły min.  VII, IX, X oraz egzamin końcowy

Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne i poczęstunek.

Kursy 1, 2 i 3 – przeznaczone są dla studentów studiów o kierunkach ekonomicznych
Kurs 4 – przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych
* Program warsztatów oparty jest o niezależne moduły szkoleniowe, trwające ok. 4 godzin lekcyjnych. W tym czasie, pod kierunkiem praktyków (doradców podatkowych) zostanie przedstawiony materiał szkoleniowy, zgodnie z kluczowymi zagadnieniami danego modułu.
* Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu specjalistycznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe po ukończeniu określonej ilości modułów objętych danym kursem specjalistycznym (np. aby przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zdobyte na Kursie „KSIĘGOWY – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU”  należy wcześniej ukończyć następujące moduły:

– moduł I – PROGRAM PŁATNIK – Rozliczanie z ZUS od A do Z
– moduł III – Kurs
Kadry i Płace
– moduł V – KURS KSIĘGOWY warsztaty z programem część 1
– moduł VI – KURS KSIĘGOWY warsztaty z programem część 2
* Ukończenie każdego modułu zostanie potwierdzone stosownym „świadectwem”, zaś zdany egzamin „certyfikatem”.
* Po zgłoszeniu uczestnictwa i uiszczeniu opłaty każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formacie .pdf, celem przygotowania się do warsztatów praktycznych, oraz egzaminu. W czasie trwania warsztatów przewidziany jest poczęstunek.

Opis poszczególnych modułów:

– Moduł I  PROGRAM PŁATNIK  ROZLICZENIA Z ZUS OD A DO Z

– Moduł II PROGRAM PŁATNIK Warsztaty komputerowe

– Moduł III Kurs Kadry i Płace

– Moduł IV Kadry i Płace warsztaty komputerowe

– Moduł V KURS KSIĘGOWY warsztaty z programem część 1

– Moduł VI KURS KSIĘGOWY warsztaty z programem część 2

– Moduł VII KURS KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW podstawy

– Moduł VIII KURS KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW pozostałe ewidencje, sporządzanie deklaracji
logo_200