Zgłoszenie na szkolenie

Nazwa Firmy:

Adres:

NIP:

Numer telefonu:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu KSK Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku (KSK) w celu udzielenia przez KSK odpowiedzi na niniejsze pytanie. KSK jest administratorem danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo do ich poprawiania (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („KSK”) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. wskazanych w powyższym formularzu adresu e-mail, numeru telefonu), informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych powyżej danych w celach marketingowych i promocyjnych przez KSK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na użycie podanego numeru telefonu do celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).